Trang 1 trong 13 kết quả
Sắp xếp theo
XML in action /
Tác giả: Pardi William J,
Mô tả vật lý: 329 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 0735605629
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Office 2003 XML /
Tác giả: Lenz Evan,
Mô tả vật lý: 576 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 0596005385
Bộ sưu tập: Sách điện tử
XML bible /
Tác giả: Harold Elliotte Rusty,
Mô tả vật lý: 1015 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 0764532367
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Effective XML :
Tác giả: Elliotte Rusty Harold,
Mô tả vật lý: 336 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 0321150406
Bộ sưu tập: Sách điện tử
XML and SOAP programming for BizTalk servers /
Tác giả: Travis Brian E, ,
Mô tả vật lý: 428 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 0735611262
Bộ sưu tập: Sách điện tử
XML.NET Developer's Guide /
Tác giả: Henk-Evert Sonder,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 1928994474
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Applied XML solutions /
Tác giả: Marchal Benoỵt,
Mô tả vật lý: 351 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 0672320541
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Sams teach yourself XML in 21 days /
Tác giả: Holzner Steven,
Mô tả vật lý: 855 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 0672325764
Bộ sưu tập: Sách điện tử
XML and Java :
Tác giả: Maruyama Hiroshi,
Mô tả vật lý: 688 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 0201770040
Bộ sưu tập: Sách điện tử
XML nền tảng và ứng dụng /
Tác giả: Nguyễn Phương Lan,
Mô tả vật lý: 566 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn