Trang 1 trong 256 kết quả
Sắp xếp theo
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin và xây dựng chương tình quản lý nghiệp vụ kinh doanh và quản
Tác giả: Tô Yến Tuyết,
Mô tả vật lý: 79 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Data mining with computational intelligence /
Tác giả: Wang Lipo,
Mô tả vật lý: 276 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 3540245227
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Quản trị cơ sở dữ liệu /
Tác giả: Anthony J, Fabbri,
Mô tả vật lý: 554 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 005.74068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Khai thác dữ liệu bảo toàn tính riêng tư từ cơ sở dữ liệu ngoài /
Tác giả: Nguyễn Hữu Thảo,
Mô tả vật lý: 71tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Introducing SQL Server
Tác giả: McQuillan Mike, ,
Mô tả vật lý: XXIII, 388 p. 282 illus. , online resource.
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 9781484214190
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Database management systems /
Tác giả: Ramakrishnan Raghu, ,
Mô tả vật lý: xxix, 906 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 0072322063
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Database system concepts /
Tác giả: Silberschatz Abraham, ,
Mô tả vật lý: xxvi, 1349 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 0071289593
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Sams teach yourself big data analytics with Microsoft HDInsight in 24 hours /
Tác giả: Ali Arshad,
Mô tả vật lý: xiii, 572 pages :, illustrations ;, 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 0672337274
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Practical text mining with Perl
Tác giả: Bilisoly Roger,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Sams teach yourself regular expressions in 10 minutes /
Tác giả: Forta Ben, ,
Mô tả vật lý: 146 p. : , ill. ; , 21 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 0672325667
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn