Trang 1 trong 793 kết quả
Sắp xếp theo
SQL For Dummies®, 5th Edition /
Tác giả: Taylor Allen G, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN: 0764540750
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Foxpro Kỹ Thuật Lập Trình - Tuyển tập các hệ chương trình ứng dụng /
Tác giả: Hoàng Hồng,
Mô tả vật lý: 1332 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Oracle Index Management Secrets :
Tác giả: Burleson Donald K, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN: 0974071692
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Certified Macromedia Coldfusion MX 7 :
Tác giả: Forta Ben,
Mô tả vật lý: 484 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 005.758
ISBN: 0321330110
Bộ sưu tập: Sách điện tử
PostgreSQL essential reference /
Tác giả: Stinson Barry,
Mô tả vật lý: 371 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN: 0735711216
Bộ sưu tập: Sách điện tử
DB2 developer's guide /
Tác giả: Mullins Craig S,
Mô tả vật lý: 1487 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN: 0672326132
Bộ sưu tập: Sách điện tử
MySQL and mSQL /
Tác giả: Jay Yarger Randy,
Mô tả vật lý: 487 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN: 1565924347
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Thiết lập dữ liệu và thiết kế Web Microsoft Access 2003 Professional /
Tác giả: Đức Hùng,
Mô tả vật lý: 176 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Microsoft Access 2000 lập trình và ứng dụng /
Tác giả: Nguyễn Tiến,
Mô tả vật lý: 1079 tr. ; , 15 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Oracle PL/SQL language :
Tác giả: Feuerstein Steven, ,
Mô tả vật lý: vii,170 p. ; , 18 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN: 0596514042
Bộ sưu tập: Sách điện tử

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH