Trang 1 trong 86 kết quả
Sắp xếp theo
DB2 Universal Database for OS/390 v7.1 application certification guide /
Tác giả: Susan Lawson, ,
Mô tả vật lý: xx, 598 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
Ký hiệu phân loại: 005.75
ISBN: 0131007718
Bộ sưu tập: Sách điện tử
MCSE Microsoft SQL Server 2000 database design and implementation : training kit /
Tác giả: [authors, Robert Sheldon and Ethan Wilansky], ,
Mô tả vật lý: xxviii, 643 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 computer optical disc (4 3/4 in.).
Ký hiệu phân loại: 005.75
ISBN: 073561248X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Microsoft SQL Server 2008 R2 [electronic resource] : analytics & data visualization /
Tác giả: Doug Harts, Jim Dugan, Tricia Wilcox Almas , technical editor, Sean Boon, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource.
Ký hiệu phân loại: 005.75
ISBN: 0071643605 (electronic bk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Oracle Database 10g XML & SQL [electronic resource] : design, build & manage XML applications in
Tác giả: Mark V, Scardina, Ben Chang [and] Jinyu Wang, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.75
ISBN: 0072229527
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Advanced DBA certification guide and reference for DB2 Universal Database v8 for Linux, UNIX, and
Tác giả: Dwaine R, Snow, Thomas X, Phan, ,
Mô tả vật lý: 767 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.75
ISBN: 0130463884
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Oracle GoldenGate 11g implementer's guide [electronic resource] : design, install, and configure
Tác giả: John P, Jeffries , reviewers, ShuXuan Nie, Anirudh Pucha, Gavin Soorma, ,
Mô tả vật lý: viii, 258p.
Ký hiệu phân loại: 005.75
ISBN: 9781849682008
Bộ sưu tập: Sách điện tử
SQL Server integration services using Visual Studio 2005 [electronic resource] : a beginners guide /
Tác giả: Jayaram Krishnaswamy , reviewer, Anand Narayanaswamy, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.75
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
In-memory data management [electronic resource] : an inflection point for enterprise applications /
Tác giả: Hasso Plattner, Alexander Zeier, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.75
ISBN: 9783642193637
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Build your own database driven website using PHP & MySQL [electronic resource] /
Tác giả: Kevin Yank, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.75
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Professional NoSQL [electronic resource] /
Tác giả: Shashank Tiwari , technical editors, Stefan Edlich, Matt Ingenthron, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.75
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn