Trang 1 trong 1185 kết quả
Sắp xếp theo
The Art of Intrusion /
Tác giả: Kevin D, Mitnick/William L, Simon,
Mô tả vật lý: 270
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Security patterns :
Tác giả: Schumacher Markus,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 0470858842
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Nessus, Snort, & Ethereal Power Tools /
Tác giả: Caswell Brian,
Mô tả vật lý: 0 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 1597490202
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Backup Exec 9 for Windows servers /
Tác giả: Black Mike,
Mô tả vật lý: 213 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 005.86
ISBN: 1556220898
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Security+ /
Tác giả: Dayley Brad,
Mô tả vật lý: 484 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 0789729105
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Hack Proofing Sun Solaris 8 /
Tác giả: Cook Randy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 192899444X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Cisco Network Security.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 786 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 1913836566
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Content Manager backup/recovery and high availability /
Tác giả: Jackie Zhu Wei-Dong,
Mô tả vật lý: 262 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 005.86
ISBN: 0738498203
Bộ sưu tập: Sách điện tử
THE BUSINESS CASE FOR NETWORK SECURITY :
Tác giả: Paquet Catherine,
Mô tả vật lý: 408 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 1587201216
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Hack Proofing Your Web Applications /
Tác giả: Julie Traxler,
Mô tả vật lý: 608 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 1928994318
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn