Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Hacking /
Tác giả: Jon Erickson,
Mô tả vật lý: 472
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The Art of Intrusion /
Tác giả: Kevin D, Mitnick/William L, Simon,
Mô tả vật lý: 270
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn