Trang 1 trong 2690 kết quả
Sắp xếp theo
Flash™ MX 2004 ActionScript Bible /
Tác giả: Reinhardt Robert,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 006.78
ISBN: 0764543547
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Photoshop CS 8.0 /
Tác giả: Nguyễn Phương,
Mô tả vật lý: 876 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 006.68
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
3ds Max 6 Bible /
Tác giả: Murdock Kelly L, ,
Mô tả vật lý: 1294 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 006.696
ISBN: 0764557637
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Hollywood Special Effects with Adobe Premiere Elements 3 /
Tác giả: Plumer Carl,
Mô tả vật lý: 336 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 006
ISBN: 0789736128
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Foundation Flash CS3 for Designers /
Tác giả: Green Tom,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 006.78
ISBN: 159059861X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
VISUAL QUICKPRO GUIDE FileMaker Pro 7 Advanced FOR WINDOWS AND MACINTOSH /
Tác giả: Baron Cynthia L,
Mô tả vật lý: 456 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 006.68
ISBN: 0321199561
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ILife '04 All-in-One Desk Reference For Dummies /
Tác giả: Bove Tony,
Mô tả vật lý: 578 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 006.7
ISBN: 0764573470
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Giải bài toán bằng cơ kỹ thuật bằng chương trình ANSYS /
Tác giả: Nguyễn Văn Phái,
Mô tả vật lý: 348 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 006.68
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Adobe GoLive CS2 tips and tricks :
Tác giả: Pratt Adam,
Mô tả vật lý: 382 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 006.68
ISBN: 0321335414
Bộ sưu tập: Sách điện tử
AutoCAD 2005 Update to accompany :
Tác giả: A, Leach James,
Mô tả vật lý: 28 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 006.68
ISBN: 0073079820
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn