Trang 1 trong 483 kết quả
Sắp xếp theo
Introduction to Deep Learning :
Tác giả: Skansi Sandro,
Mô tả vật lý: 196tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 006.3
ISBN: 9783319730042
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Phương pháp biểu diễn đặc trưng mặt người dựa vào bộ lọc gabor cong và (2D) 2LDA cho nhận dạng cá
Tác giả: Lê Thành Luân,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 006.37
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Representations, Analysis and Recognition of Shape and Motion from Imaging Data :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 006.37
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Data mining and machine learning in cybersecurity
Tác giả: Dua Sumeet, ,
Mô tả vật lý: xxii, 234 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 006.312
ISBN: 9781439839423
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Programming spiders, bots, and aggregators in Java /
Tác giả: Heaton Jeff, ,
Mô tả vật lý: xxiv, 516 p. : , ill. ; , 23 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
Ký hiệu phân loại: 006.3
ISBN: 0782140408
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Ứng dụng kỹ thuật mạng nơron kết hợp tọa độ song song trong việc tối ưu hóa công thức dược phẩm /
Tác giả: Nguyễn Thành Tân,
Mô tả vật lý: 83tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Computer vision and applications :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxi, 679 p. : , ill. ; , 23 cm. + , 1 computer optical disc (4 3/4 in.)
Ký hiệu phân loại: 006.37
ISBN: 0123797772
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Essential Speech and Language Technology for Dutch
Tác giả: Spyns Peter, ,
Mô tả vật lý: XVII, 413 p. 59 illus., 35 illus. in color. , online resource.
Ký hiệu phân loại: 006.35
ISBN: 9783642309090 (print)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Machine Learning Paradigms :
Tác giả: Jain Lakhmi C, ,
Mô tả vật lý: 372tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 006.3
ISBN: 9783319940298
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Innovations in Intelligent Machines - 1
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 006.3
ISBN: 9783540726951
Bộ sưu tập: Sách điện tử

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH