Trang 1 trong 462 kết quả
Sắp xếp theo
Maya 6 for Windows and Macintosh /
Tác giả: Riddell Danny,
Mô tả vật lý: 556 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 006.68
ISBN: 0321247469
Bộ sưu tập: Sách điện tử
25 Things to Make and Do in Adobe Photoshop Elements 4 /
Tác giả: Lisa Matthews,
Mô tả vật lý: 144 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 006.68
ISBN: 0321384814
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Cơ sở lý thuyết của các phương pháp tính ổn định mái dốc trong phần mền Slope/w /
Tác giả: Đỗ Văn Đệ,
Mô tả vật lý: 67 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 006.68
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Sử dụng AutoCAD 2000 lập bản vẽ thiết kế /
Tác giả: Nguyễn Văn Hiến,
Mô tả vật lý: 448 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 006.68
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thực hành và ứng dụng Photoshop 5 /
Tác giả: Nguyễn Tiến,
Mô tả vật lý: 1023 tr. ; , 15 cm
Ký hiệu phân loại: 006.68
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
How to do everything with Illustrator CS /
Tác giả: David Karlins,
Mô tả vật lý: 377 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 0072230924
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Photoshop CS for dummies /
Tác giả: McClelland Deke,
Mô tả vật lý: 455 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 0764543563
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Photoshop CS Toàn tập /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuấn,
Mô tả vật lý: 768 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 006.68
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Sử dụng Corel Draw 10 theo lệnh /
Tác giả: Hoàng Đặng,
Mô tả vật lý: 159 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 006.68
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
3D Studio MAX /
Tác giả: Lưu Triều Nguyên,
Mô tả vật lý: 594 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 006.68
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn