Trang 1 trong 466 kết quả
Sắp xếp theo
VISUAL QUICKPRO GUIDE FileMaker Pro 7 Advanced FOR WINDOWS AND MACINTOSH /
Tác giả: Baron Cynthia L,
Mô tả vật lý: 456 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 006.68
ISBN: 0321199561
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Hướng dẫn thiết kế không gian mô hình với 3DS Max 2008 /
Tác giả: Dương Minh Vũ,
Mô tả vật lý: 366 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 006.68
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giải bài toán bằng cơ kỹ thuật bằng chương trình ANSYS /
Tác giả: Nguyễn Văn Phái,
Mô tả vật lý: 348 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 006.68
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Photoshop CS 8.0 /
Tác giả: Nguyễn Phương,
Mô tả vật lý: 876 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 006.68
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Adobe GoLive CS2 tips and tricks :
Tác giả: Pratt Adam,
Mô tả vật lý: 382 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 006.68
ISBN: 0321335414
Bộ sưu tập: Sách điện tử
AutoCAD 2005 Update to accompany :
Tác giả: A, Leach James,
Mô tả vật lý: 28 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 006.68
ISBN: 0073079820
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Art & design in Photoshop
Tác giả: Caplin Steve, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 0415192528
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Raw workflow from capture to archives :
Tác giả: Andrews Philip,
Mô tả vật lý: xii, 290 p. : , ill. (chiefly col.) ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 0240807529 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Photoshop CS4 bible
Tác giả: Cates Stacy, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Teach yourself visually Adobe Photoshop CS5 /
Tác giả: Wooldridge Mike, ,
Mô tả vật lý: 335 p. : , col. ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 0470612630 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn