Trang 1 trong 149 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế cơ khí - vẽ và gia công khuôn với Solid Edge 15 và Pro Engineer 2001 /
Tác giả: Quang Hiển, Quang Huy, ,
Mô tả vật lý: 256 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 006.68
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cơ sở lý thuyết của các phương pháp tính ổn định mái dốc trong phần mền Slope/w /
Tác giả: Đỗ Văn Đệ, ,
Mô tả vật lý: 67 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 006.68
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hướng dẫn thực hành coreldraw 8 /
Tác giả: Nguyễn Tiến, Đặng Xuân Hường, Nguyễn Văn Hoài,
Mô tả vật lý: 1003tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 006.68
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Mô hình hóa sản phẩm cơ khí với Autodesk Inventor /
Tác giả: Nguyễn Hữu Lộc, ,
Mô tả vật lý: 300 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 006.68
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Bài tập thiết kế mô hình ba chiều với mechanical desktop /
Tác giả: Nguyễn Hữu Lộc, Nguyễn Trọng Hữu, ,
Mô tả vật lý: 337 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 006.68
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
STAAD.Pro 2002 - Phần mềm tính kết cấu chuyên dụng /
Tác giả: Ngô Minh Đức, ,
Mô tả vật lý: 270 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 006.68
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Adobe Illustrator với các kỹ thuật thiết kế nâng cao /
Tác giả: Nguyễn Việt Dũng, ,
Mô tả vật lý: 568 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 006.68
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Adobe Photoshop CS6 [electronic resource] : classroom in a book.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (viii, 385 p.) : , ill.
Ký hiệu phân loại: 006.68
ISBN: 0133011631
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Mô hình hoá ba chiều với AutoCAD 2007 & 2008 /
Tác giả: Nguyễn Hữu Lộc, ,
Mô tả vật lý: 362 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 006.68
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Adobe Fireworks CS6 [electronic resource] : classroom in a book.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (xiv, 335 p.) : , ill.
Ký hiệu phân loại: 006.68
ISBN: 013300550X
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn