Trang 1 trong 138 kết quả
Sắp xếp theo
Developing XML Web services and Server components with Visual Basic .NET and the .NET framework /
Tác giả: Mike Gunderloy , [edited by Ed Tittel], ,
Mô tả vật lý: xxxviii, 486 p. : , ill. ; , 23 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
Ký hiệu phân loại: 006.74
ISBN: 0789729008
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Sams teach yourself HTML and CSS in 24 hours /
Tác giả: Dick Oliver and Michael Morrison, ,
Mô tả vật lý: xi, 560 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 006.74
ISBN: 0672328410 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Adobe Dreamweaver CS5 : the official training workbook from Adobe Systems /
Tác giả: James J, Maivald, ,
Mô tả vật lý: xix, 427 p. : , col. ill. ; , 24 cm. + , 1 DVD-ROM (4 3/4 in.).
Ký hiệu phân loại: 006.74
ISBN: 0321701771
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The CSS detective guide : tricks for solving tough CSS mysteries! /
Tác giả: Denise R, Jacobs, ,
Mô tả vật lý: x, 277 p. : , col. ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 006.74
ISBN: 0321683943 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Head first HTML and CSS /
Tác giả: Elisabeth Robson, Eric Freeman, ,
Mô tả vật lý: xxxvii, 723 p. :, ill. (chiefly col.) ;, 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 006.74
ISBN: 9780596159900 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Head first HTML and CSS /
Tác giả: Elisabeth Robson, Eric Freeman, ,
Mô tả vật lý: xxxvii, 723 p. :, ill. (chiefly col.) ;, 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 006.74
ISBN: 9780596159900 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Beginning responsive web design with HTML5 and CSS3 / Jonathan Fielding.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxi, 304 pages : , illustrations ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 006.74
ISBN: 1430266945
Bộ sưu tập: Sách điện tử
HTML5 and CSS3 : visual quickstart guide [electronic resource] /
Tác giả: Elizabeth Castro, Bruce Hyslop, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (xxiv, 550 p.) : , ill.
Ký hiệu phân loại: 006.74
ISBN: 0131382020
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Learn HTML5 and Javascript for iOS /
Tác giả: Scott Preston, ,
Mô tả vật lý: xxii, 268 p. :, ill. ;, 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 006.74
ISBN: 9781430240389 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Learn HTML5 and Javascript for iOS /
Tác giả: Scott Preston, ,
Mô tả vật lý: xxii, 268 p. :, ill. ;, 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 006.74
ISBN: 9781430240389 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn