Trang 1 trong 49 kết quả
Sắp xếp theo
Sams teach yourself the Twitter API in 24 hours
Tác giả: Peri Christopher A, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (xiv, 335 p.) : , ill.
Ký hiệu phân loại: 006.754
ISBN: 0672331101
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Teach yourself visually search engine optimization (seo) /
Tác giả: Elmansy Rafiz, ,
Mô tả vật lý: p. cm.
Ký hiệu phân loại: 006.752
ISBN: 1118470664 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Blog design for dummies /
Tác giả: Culbertson Melissa, ,
Mô tả vật lý: xii, 336 pages : , color illustrations ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 006.752
ISBN: 1118554809 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The WordPress anthology
Tác giả: Olinik Mick, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 006.752
ISBN: 9780987153050
Bộ sưu tập: Sách điện tử
WordPress tutorials
Tác giả: Rivero Elio, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 006.752
ISBN: 3943075192
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Web 2.0 and social networking for the enterprise
Tác giả: Bernal Joey, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 006.754
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Effective blogging for libraries /
Tác giả: Crosby Connie,
Mô tả vật lý: xii, 139 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 006.752
ISBN: 9781555707132 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Twitter for dummies
Tác giả: Fitton Laura W, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 006.754
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Blog design for dummies /
Tác giả: Culbertson Melissa, ,
Mô tả vật lý: xii, 336 pages : , color illustrations ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 006.752
ISBN: 9781118554807 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Blogging all-in-one for dummies /
Tác giả: Gunelius Susan, ,
Mô tả vật lý: xxviii, 739 pages : , illustrations ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 006.752
ISBN: 9781118299449 (pbk)
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn