Trang 1 trong 119 kết quả
Sắp xếp theo
Search Engine Optimization For Dummies®, 2nd Edition /
Tác giả: Kent Peter,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 025.04
ISBN: 0471979988
Bộ sưu tập: Sách điện tử
DB2 Information Integrator And Websphere Portal Server :
Tác giả: IBM Redbooks,
Mô tả vật lý: 356 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 025.04
ISBN: 0738498432
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Advances in information retrieval : 40th European Conference on IR Research, ECIR 2018, Grenoble,
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 025.04
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Metadata :
Tác giả: Gartner Richard,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 025.0427
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Explorer's Guide to the Semantic Web /
Tác giả: Passin Thomas B,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 025.04
ISBN: 1932394206
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Interactive information seeking, behaviour and retrieval /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxxvii, 296 pages ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 025.0425
ISBN: 9781856047074
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Semantic Web for the working ontologist :
Tác giả: Allemang Dean, ,
Mô tả vật lý: xiii, 354 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 025.042
ISBN: 0123859654
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Google hacks.
Tác giả: Dornfest Rael, ,
Mô tả vật lý: xxxii, 510 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 025.04
ISBN: 0596527063
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Card sorting
Tác giả: Spencer Donna,
Mô tả vật lý: 1 online resource (xviii, 262 s.) : , ill
Ký hiệu phân loại: 025.0422
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The Internet :
Tác giả: Whittaker Jason,
Mô tả vật lý: xii, 228 p. ; , ill. ; , 21 cm.
Ký hiệu phân loại: 025.04
ISBN: 041525745X
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn