Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Origins of objectivity.
Tác giả: Burge Tyler, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 121.4
ISBN: 9780199581405
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Origins of objectivity
Tác giả: Burge Tyler,
Mô tả vật lý: xix, 624 s.
Ký hiệu phân loại: 121.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Origins of objectivity /
Tác giả: Burge Tyler, ,
Mô tả vật lý: xix, 624 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 121.4
ISBN: 0199581398
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Truly Understood
Tác giả: Peacocke Christopher, ,
Mô tả vật lý: 360 p.
Ký hiệu phân loại: 121.4
ISBN: 9780199239443
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Explaining explanation
Tác giả: Ruben David-Hillel, ,
Mô tả vật lý: xi, 265 p.
Ký hiệu phân loại: 121.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn