Trang 1 trong 13 kết quả
Sắp xếp theo
The Subject's Point of View
Tác giả: Farkas Katalin, ,
Mô tả vật lý: 232 p.
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 9780199230327
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The Nature of the Mind /
Tác giả: CarrutherPeter,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 0203017803
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Mind :
Tác giả: Searle John R, ,
Mô tả vật lý: 326 p. ; , 19 cm.
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 0195157338
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Supersizing the Mind
Tác giả: Clark Andy, ,
Mô tả vật lý: 304 p. , ill.
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 9780195333213
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Content and consciousness
Tác giả: Dennett Daniel Clement, ,
Mô tả vật lý: xvi, 198 p. : , ill. ; , 22 cm.
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Philosophy of mind :
Tác giả: Heil John, ,
Mô tả vật lý: 262 p. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 0415283558
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Mind ascribed :
Tác giả: Mölder Bruno,
Mô tả vật lý: xii, 293 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 9027252165
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Philosophy of mind
Tác giả: Heil John, ,
Mô tả vật lý: xii, 238 p. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
How the body shapes the mind
Tác giả: Gallagher Shaun,
Mô tả vật lý: 284 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The philosophy of mind and cognition /
Tác giả: Braddon-Mitchell David, ,
Mô tả vật lý: xiv, 325 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 1405133234 (hbk)
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn