Trang 1 trong 58 kết quả
Sắp xếp theo
Logic /
Tác giả: Tomassi Paul,
Mô tả vật lý: xv, 411 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 160
ISBN: 0415166950
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Lôgic hình thức /
Tác giả: Lưu Hà Vĩ,
Mô tả vật lý: 119 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 160
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tìm hiểu lôgich học /
Tác giả: Lê Tử Thành,
Mô tả vật lý: 191 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 160
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Critical thinking skills :
Tác giả: Cottrell Stella, ,
Mô tả vật lý: xiv, 250 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 160
ISBN: 1403996857
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Logic with trees
Tác giả: Howson Colin, ,
Mô tả vật lý: xiii, 197 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 160
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Better Homes and Gardens dinner in a bowl :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 255 p. : , col. ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 641.82
ISBN: 9781118038154 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The art of reasoning :
Tác giả: Kelley David,
Mô tả vật lý: xv, 605 pages : , illustrations ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 160
ISBN: 9780393930788 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Critical thinking skills success in 20 minutes a day /
Tác giả: Starkey Lauren B, ,
Mô tả vật lý: ix, 169 p. : , ill. ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 160
ISBN: 1576855082
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Logic and contemporary rhetoric :
Tác giả: Cavender Nancy, ,
Mô tả vật lý: p. cm.
Ký hiệu phân loại: 160
ISBN: 9781133942283
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Being logical :
Tác giả: McInerny Dennis Q, ,
Mô tả vật lý: xvi, 137 p. : , ill. ; , 22 cm.
Ký hiệu phân loại: 160
ISBN: 1400061717
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn