Trang 1 trong 13 kết quả
Sắp xếp theo
Jung and the Monotheisms : Judaism, Christianity, and Islam /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 291.1
ISBN: 0203359887
Bộ sưu tập: Sách điện tử
New Larousse Encyclopedia of Mythology /
Tác giả: Guirand Felix,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 291.13
ISBN: 0517004046
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Jealous gods and chosen people :
Tác giả: Leeming David Adams,
Mô tả vật lý: ix, 150 p. : , ill., maps ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 291.1309394
ISBN: 0195147898
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Shamanism :
Tác giả: Stutley Margaret,
Mô tả vật lý: vii, 134 p. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 291.144
ISBN: 041527317X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The history of science and religion in the Western tradition :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxi, 586 p. ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 291.1
ISBN: 0815316569
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The Power of Myth /
Tác giả: Robert Jordan|,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 291.13
ISBN: 9780385418867
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Encyclopedia of science and religion /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 2 v. ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 291.1
ISBN: 0028657047
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Rational mysticism :
Tác giả: Horgan John,
Mô tả vật lý: 292 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 291.175
ISBN: 0618060278
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Mythology /
Tác giả: Weigel James,
Mô tả vật lý: 210 p. : , ill. ; , 21 cm.
Ký hiệu phân loại: 291.13
ISBN: 0822014858
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Myth :
Tác giả: Leeming David Adams,
Mô tả vật lý: x, 182 p. : , ill. ; , 19 cm.
Ký hiệu phân loại: 291.1
ISBN: 0195142888
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn