Trang 1 trong 44 kết quả
Sắp xếp theo
Ảnh hưởng của văn hóa công ty đến an toàn lao động tại các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn TP.HCM
Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Huyền,
Mô tả vật lý: 90tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 302.35
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Organizational culture and leadership /
Tác giả: Schein Edgar H,
Mô tả vật lý: 437p. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 302.35
ISBN: 9780787975975
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Great writers on organizations /
Tác giả: Pugh Derek Salman,
Mô tả vật lý: 328p. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 302.35
ISBN: 9780754670568
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
The manager's book of decencies :
Tác giả: Harrison Stephen D, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 302.35
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Behavior in organizations :
Tác giả: Shani Abraham B, ,
Mô tả vật lý: xv, 490 p. : , il. , , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 302.35
ISBN: 007123845x
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Experiential exercises in organization theory & design /
Tác giả: Baker H, Eugene, ,
Mô tả vật lý: vi, 218 p. : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 302.350
ISBN: 9780324360103
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Business in society :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: ix, 310 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 302.35
ISBN: 0745642322
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Reason's neglect :
Tác giả: Townley Barbara,
Mô tả vật lý: xi, 288 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 302.35
ISBN: 0199298351 (hbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Culture, leadership, and organizations :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxviii, 818 p. : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 302.35
ISBN: 9780761924012
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Organization theory :
Tác giả: Hatch Mary Jo, ,
Mô tả vật lý: xxvii, 351 pages : , illustrations ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 302.35
ISBN: 9780199640379
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn