Trang 1 trong 24 kết quả
Sắp xếp theo
Modern Institutions :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 195tr. ; , 20cm
Ký hiệu phân loại: 306.2
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tổ chức, hoạt động của bộ máy Nhà nước nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - T.3 :
Tác giả: Tác giả tập thể,
Mô tả vật lý: 192 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 306.25
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
State in society :
Tác giả: Migdal Joel S, ,
Mô tả vật lý: xi, 291 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 306.2
ISBN: 9780521797061
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Court patronage and corruption in early Stuart England
Tác giả: Peck Linda Levy, ,
Mô tả vật lý: xiv, 319 p.
Ký hiệu phân loại: 306.2
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The politics of deceit :
Tác giả: Smith Glenn W,
Mô tả vật lý: x, 246 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 306.2
ISBN: 0471667633 (cloth)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
The coming democracy :
Tác giả: Florini Ann, ,
Mô tả vật lý: xii, 257 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 306.2
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Overcoming intolerance in South Africa :
Tác giả: Gibson James L, ,
Mô tả vật lý: xvi, 262 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 306.20968
ISBN: 0521813905
Bộ sưu tập: Sách điện tử
State and society in the early Middle Ages :
Tác giả: Innes Matthew, ,
Mô tả vật lý: xvi, 316 p. : , ill., maps ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 306.29434
ISBN: 0521594553
Bộ sưu tập: Sách điện tử
A theory of political obligation :
Tác giả: Gilbert Margaret, ,
Mô tả vật lý: x, 332 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 306.2
ISBN: 0199274959
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The terror dream :
Tác giả: Faludi Susan, ,
Mô tả vật lý: xii, 351 p. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 306.2409730905
ISBN: 0805086927
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn