Trang 1 trong 17 kết quả
Sắp xếp theo
The Father's Book :
Tác giả: Cohen David,
Mô tả vật lý: 283 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 306.874
ISBN: 0470841338
Bộ sưu tập: Sách điện tử
A cup of comfort for grandparents :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xii, 323 p. ; , 19 cm.
Ký hiệu phân loại: 306.874
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The monster within :
Tác giả: Almond Barbara, ,
Mô tả vật lý: xxvi, 265 p. ; , 22 cm.
Ký hiệu phân loại: 306.874/3
ISBN: 9780520267138 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Personal and cultural shadows of late motherhood :
Tác giả: Barone-Chapman Maryann,
Mô tả vật lý: 151p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 306.8743
ISBN: 9781138349766
Bộ sưu tập: Sách điện tử
How to Be Dad /
Tác giả: Nick Kelsh,
Mô tả vật lý: 22p. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 306.8742
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Absent Fathers /
Tác giả: BRADSHAW J, ,
Mô tả vật lý: 258 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 306.87420941
ISBN: 0415215935
Bộ sưu tập: Sách điện tử
S'mother :
Tác giả: Chester Adam, ,
Mô tả vật lý: 170 p. : , ill. , 21 cm.
Ký hiệu phân loại: 306.874
ISBN: 9780810996458
Bộ sưu tập: Sách điện tử
12 Simple Secrets Real Moms Know :
Tác giả: Borba Michele,
Mô tả vật lý: 284p. ; , 24cm.
Ký hiệu phân loại: 306.874
ISBN: 9780787980962
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Stepdads :
Tác giả: Marsiglio William, ,
Mô tả vật lý: xii, 319 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 306.874
ISBN: 0742526739
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Manskills :
Tác giả: Peterson Chris,
Mô tả vật lý: 224 p. : , ill. ; , 19 cm.
Ký hiệu phân loại: 306.874
ISBN: 1589236319 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn