Trang 1 trong 16 kết quả
Sắp xếp theo
North Korea policy :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 327.5193
ISBN: 0415399165 (hardback : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Ngoại giao Trung Quốc /
Tác giả: Phiên Quốc Bình,
Mô tả vật lý: 131tr. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 327.51
ISBN: vie
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Vấn đề "phụ nữ mua vui" trong thời kỳ Nhật Bản đô hộ Triều Tiên (1910 - 1945) và những vấn đề tồn
Tác giả: Nguyễn Huỳnh Nhả Thy,
Mô tả vật lý: 41tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 327.5195052
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Sự trỗi dậy về sức mạnh mềm của Trung Quốc và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 241tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 327.51
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quan hệ "hai bờ, bốn bên" trong quá trình trỗi dậy của Trung Quốc và những vấn đề đặt ra cho Việt
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 270tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 327.51
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đánh giá, dự báo tác động của điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển mới của Trung Quốc đến
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 324tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 327.51059
ISBN: 9786049561665
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Collateral damage :
Tác giả: Khoo Nicholas, ,
Mô tả vật lý: x, 267 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 327.5104709
ISBN: 9780231150781 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
North Korea's military-diplomatic campaigns, 1966-2008 /
Tác giả: Michishita Narushige, ,
Mô tả vật lý: xviiii, 276 p. : , ill., maps ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 327.5163
ISBN: 0203870581
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Mao's China and the cold war /
Tác giả: Chen Jian,
Mô tả vật lý: x, 400 p. :, ill., maps ;, 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 327.51
ISBN: 0807826170 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
China and the world since 1945 :
Tác giả: Mark Chi-Kwan, ,
Mô tả vật lý: xiii, 144 p. :, map ;, 22 cm.
Ký hiệu phân loại: 327.51
ISBN: 9780415606509
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn