Trang 1 trong 83 kết quả
Sắp xếp theo
Mathematics for economics /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xiv, 1129 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 330.0151
ISBN: 0262082942 (hc. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Cognitive economics
Tác giả: Walliser Bernard, ,
Mô tả vật lý: vii, 185 p. : , ill., digital ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 330.019
ISBN: 9783540713463
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Kinh tế lượng /
Tác giả: Bành Thị Hồng,
Mô tả vật lý: 178tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 330.015195
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kinh Tế lượng :
Tác giả: Nguyễn Quang Dong,
Mô tả vật lý: 170 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 330.015195
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Economics and psychology :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: vi, 286 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 330.01
ISBN: 0262062631
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The econometrics of financial markets /
Tác giả: Campbell John W, ,
Mô tả vật lý: 611p.
Ký hiệu phân loại: 330.015195
ISBN: 0691043019 (CL : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Agent-Based Approaches in Economic and Social Complex Systems V
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 330.0151
ISBN: 9784431874355
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Econometric forecasting and high-frequency data analysis
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: ix, 189 p. : , ill. (some col.) ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 330.015195
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Applied econometrics /
Tác giả: Asteriou Dimitrios,
Mô tả vật lý: xxviii, 499 p. :, ill. ;, 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 330.015195
ISBN: 9780230271821 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Models of bounded rationality and mechanism design /
Tác giả: Rubinstein Ariel,
Mô tả vật lý: xiii, 138 pages :, illustrations ;, 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 330.01/5193
ISBN: 9789813141322
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn