Trang 1 trong 70 kết quả
Sắp xếp theo
"Phá rào" trong kinh tế vào đêm trước đổi mới /
Tác giả: Đặng Phong,
Mô tả vật lý: 526tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 330.9597
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
The Indian renaissance :
Tác giả: Sanyal Sanjeev, ,
Mô tả vật lý: vii, 254 p. ; , 22 cm.
Ký hiệu phân loại: 330.954
ISBN: 9789812818775
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Các con đường phát triển của Asean /
Tác giả: Phạm Nguyên Long,
Mô tả vật lý: 269 tr.
Ký hiệu phân loại: 330.959
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The China circle :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 316p. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 330.95105
ISBN: 0815759983
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
China's specialized markets /
Tác giả: Lu Lijun,
Mô tả vật lý: 194p. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 330.951
ISBN: 9789814272759
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Capitalism and class in the Gulf Arab states /
Tác giả: Hanieh Adam,
Mô tả vật lý: viii, 258 p. ;, 22 cm.
Ký hiệu phân loại: 330.9536
ISBN: 9780230110779 (hardback)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The undercover economist :
Tác giả: Harford Tim,
Mô tả vật lý: x, 276 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 330.9511
ISBN: 0195189779 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Đông Á và Việt Nam trong thế kỉ XXI :
Tác giả: Huỳnh Tâm Sáng, ,
Mô tả vật lý: 405tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 330.95
ISBN: 9786047339754 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Asia's turning point :
Tác giả: Tselichtchev Ivan, ,
Mô tả vật lý: xiii, 378 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 330.95043
ISBN: 9780470823606
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Sự trỗi dậy về kinh tế của Trung Quốc và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 391tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 330.951
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH