Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Địa lý kinh tế - xã hội Châu Á /
Tác giả: Bùi Thị Hải Yến, Phạm Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Yến Ngọc,
Mô tả vật lý: 330tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 330.95
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đông Á và Việt Nam trong thế kỉ XXI : những vấn đề chính trị - kinh tế /
Tác giả: Huỳnh Tâm Sáng, Võ Minh Tập, ,
Mô tả vật lý: 405tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 330.95
ISBN: 9786047339754 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Rethinking the East Asia miracle /
Tác giả: Joseph E, Stiglitz and Shahid Yusuf, editors, ,
Mô tả vật lý: x, 526 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 330.95
ISBN: 0195216008 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Infrastructure and economic growth in Asia [electronic resource] /
Tác giả: John Cockburn [and three others],
Mô tả vật lý: 1 online resource (156 pages) : , illustrations.
Ký hiệu phân loại: 330.95
ISBN: 9783319031361
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
From Asian to global financial crisis : an Asian regulator's view of unfettered finance in the 1990s
Tác giả: Andrew Sheng, ,
Mô tả vật lý: xiv, 489 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 330.95
ISBN: 0521118646
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The Asian financial crisis : crisis, reform and recovery /
Tác giả: Shalendra D, Sharma, ,
Mô tả vật lý: vii, 400 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 330.95
ISBN: 0719066026 (hc.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn