Trang 1 trong 37 kết quả
Sắp xếp theo
Career development and systems theory :
Tác giả: Patton Wendy,
Mô tả vật lý: 385p. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 331.702
ISBN: 9789077874639
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Best Jobs for the 21st Century, Fourth Edition /
Tác giả: Farr Michael,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 331.702
ISBN: 1593572409
Bộ sưu tập: Sách điện tử
America's 101 Fastest Growing Jobs /
Tác giả: Michael Farr J, ,
Mô tả vật lý: 0 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 331.7020973
ISBN: 1593570708
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Quick guide to career training in two years or less /
Tác giả: Shatkin Laurenc,
Mô tả vật lý: 298 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 331.7020973
ISBN: 1563709813
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Determinants influencing career choices of adolescents and young employees in Ho Chi Minh city /
Tác giả: Dinh Thi Nguyen Phuong,
Mô tả vật lý: 65tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 331.702
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
200 best jobs for introverts /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xi, 420 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 331.7020973
ISBN: 9781593574772
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Career information center.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 13 v. : , ill. ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 331.7020973
ISBN: 0028660595
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
The everything alternative careers book :
Tác giả: Mannion James, ,
Mô tả vật lý: xii, 289 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 331.702
ISBN: 1593370385
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Career information center.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 13 v. : , ill. ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 331.7020973
ISBN: 0028660560
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
New guide for occupational exploration :
Tác giả: Farr J, Michael, ,
Mô tả vật lý: xxiv, 552 p. ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 331.7020973
ISBN: 1593571798 (softcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn