Trang 1 trong 43 kết quả
Sắp xếp theo
Lập mô hình tài chính /
Tác giả: Trần Thế Sao,
Mô tả vật lý: 231 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 332.015118
ISBN: 9786047342884
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Modern financial macroeconomics :
Tác giả: Knoop Todd A, ,
Mô tả vật lý: xiv, 274 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 332.01
ISBN: 1405161809 (hbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Numerical methods in finance and economics :
Tác giả: Brandimarte Paolo, ,
Mô tả vật lý: xxiv, 669 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 332.0151
ISBN: 0471745030
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Introduction to stochastic calculus applied to finance /
Tác giả: Lamberton Damien, ,
Mô tả vật lý: xi, 185 p. ; , 24
Ký hiệu phân loại: 332.01515
ISBN: 0412718006
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Copula methods in finance /
Tác giả: Cherubini Umberto,
Mô tả vật lý: XVI, 293 s. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 332.01
ISBN: 0470863447
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Stochastic methods in finance :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xiii, 306 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 332.01519232
ISBN: 3540229531 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tools for Computational Finance
Tác giả: Seydel Rüdiger U,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 332.015195
ISBN: 9783540929291 (electronic bk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Mathematical finance :
Tác giả: Dokuchaev Nikolai, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (196 p.)
Ký hiệu phân loại: 332.0151
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Quantitative finance for dummies /
Tác giả: Bell Steve,
Mô tả vật lý: xii, 386 pages :, illustrations ;, 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 332.01/5118
ISBN: 1118769465
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Introductory econometrics for finance
Tác giả: Brooks Chris,
Mô tả vật lý: 1 PDF-fil (xxiv, 648 p.) : , ill.
Ký hiệu phân loại: 332.015195
ISBN: 0511573758
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn