Trang 1 trong 14 kết quả
Sắp xếp theo
Quản lý tài chính ngân hàng thương mại /
Tác giả: Châu Văn Thưởng,
Mô tả vật lý: 172tr. ; , 20cm
Ký hiệu phân loại: 332.12068
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quản trị ngân hàng thương mại /
Tác giả: Nguyễn Thành Huyên,
Mô tả vật lý: 208tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 332.12068
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Factors market impact business results of the state owned commercial bank in Ho Chi Minh city /
Tác giả: Nguyen Duy Minh,
Mô tả vật lý: 75tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.120688
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Quản trị ngân hàng thương mại hiện đại /
Tác giả: Nguyễn Đăng Dờn,
Mô tả vật lý: 336tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 332.12068
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam /
Tác giả: Đỗ Thị Thanh Thúy,
Mô tả vật lý: 91tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 332.12068
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Quản trị ngân hàng thương mại /
Tác giả: Nguyễn Thị Mùi,
Mô tả vật lý: 397 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 332.12068
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quản trị ngân hàng thương mại /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 388 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 332.12068
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Đào tạo nguồn nhân lực cho các ngân hàng thương mại tại Tp. HCM /
Tác giả: Trần Thủy Tiên,
Mô tả vật lý: 120tr. ; , c29m
Ký hiệu phân loại: 332.120683
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Quản trị ngân hàng thương mại /
Tác giả: Trương Quang Thông,
Mô tả vật lý: 311tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 332.12068
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quản trị ngân hàng thương mại /
Tác giả: Nguyễn Thành Huyên,
Mô tả vật lý: 208tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 332.12068
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn