Trang 1 trong 241 kết quả
Sắp xếp theo
A Maniac Commodity Trader's Guide to Making a Fortune :
Tác giả: Kerr Kevin,
Mô tả vật lý: 233p. ; , 24cm.
Ký hiệu phân loại: 332.64
ISBN: 9780471771906
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
The option trader's guide to probability, volatility, and timing /
Tác giả: Kaeppel Jay,
Mô tả vật lý: 271 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 332.645
ISBN: 047122619X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Precious metals trading :
Tác giả: Gotthelf Philip, ,
Mô tả vật lý: vii, 340 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 332.64
ISBN: 0471711519 (cloth)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Doanh nghiệp với thị trường chứng khoán /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 125tr. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 332.642
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Evaluating Hedge Fund Performance /
Tác giả: Tran Vinh Q, ,
Mô tả vật lý: 304p. ; , 24cm.
Ký hiệu phân loại: 332.645
ISBN: 9780471681717
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phát triển sản phẩm cho thị trường chứng khoán tại Tp. Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2017 /
Tác giả: Nguyễn Quỳnh Trang,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 332.642
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Derivatives :
Tác giả: Sundaram Rangarajan K, ,
Mô tả vật lý: xxii, 900, [25] p. : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 332.6457
ISBN: 0072949317 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thị trường chứng khoán ảo /
Tác giả: Phạm Hải Nam,
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 332.642
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giới thiệu thị trường Future và Option /
Tác giả: Bùi Lê Hà,
Mô tả vật lý: 537 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 332.64
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Derivatives analytics with Python :
Tác giả: Hilpisch Yves J, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource.
Ký hiệu phân loại: 332.64/5702855
ISBN: 9781119037934 (pdf)
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn