Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Các giải pháp thu hút đầu tư của các doanh nghiệp vào khu công nghiệp tình Tiền Giang /
Tác giả: Trần Thanh Phương , Nguyễn Ngọc Dương (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.67
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Fisher Investments on consumer staples /
Tác giả: Fisher Investments with Michael Cannivet and Andrew S, Teufel, ,
Mô tả vật lý: xvi, 216 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 332.67
ISBN: 0470416653 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Fisher investments on telecom /
Tác giả: with Dan Sinton and Andrew S, Teufel, ,
Mô tả vật lý: xvii, 158 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 332.67
ISBN: 9780470527078 (hardback)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Fisher Investments on energy /
Tác giả: Fisher Investments with Aaron M, Azelton and Andrew S, Teufel, ,
Mô tả vật lý: xv, 255 p. : , charts, ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 332.67
ISBN: 0470285435 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Investing in emerging markets : the BRIC economies and beyond /
Tác giả: Julian Marr and Cherry Reynard, ,
Mô tả vật lý: viii, 246 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 332.67
ISBN: 0470748257
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Fisher Investments on emerging markets /
Tác giả: Fisher Investments, with Austin B, Fraser, ,
Mô tả vật lý: xvi, 224 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 332.67
ISBN: 0470452366 (cloth)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn