Trang 1 trong 91 kết quả
Sắp xếp theo
Quản trị hạn mức tín dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất khẩu cà phê của ngân
Tác giả: Trần Thị Thủy Nga,
Mô tả vật lý: 92tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thẩm định tín dụng /
Tác giả: Phùng Hữu Hạnh,
Mô tả vật lý: 96tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Nông nghiệp và phát
Tác giả: Trần Văn Khoa,
Mô tả vật lý: 108tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Determinant of credit risk at Viet Nam international commercial joint - stock bank in HoChiMinh city
Tác giả: Nguyen Ngoc Nhi,
Mô tả vật lý: 49tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam khu
Tác giả: Hoàng Nguyên Phương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
The mortgage myths :
Tác giả: Roberts Ralph, ,
Mô tả vật lý: xxi, 282 p. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 332.722
ISBN: 9780470195871 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tín dụng xuất nhập khẩu thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ /
Tác giả: Lê Văn Tư,
Mô tả vật lý: 556 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 332.74
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
How to save thousands of dollars on your home Mortgage /
Tác giả: Johnson Randy,
Mô tả vật lý: 306p. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 332.722
ISBN: 9780471223276
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Mortgages for dummies /
Tác giả: Tyson Eric,
Mô tả vật lý: xvi, 292 p. :, ill. ;, 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 332.720973
ISBN: 9780470379967 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Financing secrets of a millionaire real estate investor
Tác giả: Bronchick William, ,
Mô tả vật lý: ix, 193 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 332.722
ISBN: 0585468745
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn