Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Vận dụng UCP 500 trong thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng hàng
Tác giả: Lưu Thiếu Linh,
Mô tả vật lý: 68 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 332.77
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích tình hình vận dụng các phương thức thanh toán quốc tế trong hoạt động xuất khẩu tại công
Tác giả: Dương Nguyễn Thụy Hồng Ngọc,
Mô tả vật lý: 67 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 332.77
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn