Trang 1 trong 13 kết quả
Sắp xếp theo
Tuyển tập các phương pháp thẩm định giá trị tài sản /
Tác giả: Đoàn Văn Trường,
Mô tả vật lý: 477 tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 333.332
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
The Condominium market in Vietnam problems and solutions /
Tác giả: Phi Tung Ninh,
Mô tả vật lý: 33tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 333.332
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Giáo trình thẩm định giá trị bất động sản /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Vinh,
Mô tả vật lý: 321tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 333.332
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Định giá đất :
Tác giả: Hồ Thị Lam Trà,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 333.332
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định hình thành giá đất tại Thành phố Hồ Chí Minh /
Tác giả: Lê Ngọc Tú,
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 333.3323
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến giá thị trường nhà và đất tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn
Tác giả: Huỳnh Mai Khanh,
Mô tả vật lý: 73tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 333.3323
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
The problems and solutions of real estate in Viet Nam :
Tác giả: Ngo Thi Kim Chi,
Mô tả vật lý: 59tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 333.3322
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các yếu tố tác động đến chất lượng dịch vụ thẩm định giá bất động sản tại Công ty TNHH thẩm định giá
Tác giả: Lê Nguyễn Hoàng Dung,
Mô tả vật lý: 99tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 333.332
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Factors affecting land prices in Ho Chi Minh city /
Tác giả: Le Hong Linh,
Mô tả vật lý: 38tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 333.3323
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các yếu tố tác động đến giá đất nền tại Thành phố Hồ Chí Minh /
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Phương,
Mô tả vật lý: 93tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 333.3323
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn