Trang 1 trong 240 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá tác động môi trường /
Tác giả: Hoàng Xuân Cơ,
Mô tả vật lý: 318tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 333.714
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình đánh giá tác động môi trường /
Tác giả: Hoàng Hưng,
Mô tả vật lý: 207 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 333.714
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Establishing an ecolabeling scheme for industrial product categories developing countries :
Tác giả: Thai Van Nam,
Mô tả vật lý: 190tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 333.72
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
Nghiên cứu vận hành đảm bảo ổn định trong thị trường điện cạnh tranh /
Tác giả: Tô Trí Thức,
Mô tả vật lý: 60tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 333.7932
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
So sánh, đánh giá chất lượng cuộc sống (quaility of life, QoL) người dân tại quận 1 và quận 7 dựa
Tác giả: Bùi Thị Ái Như,
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 333.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và đề xuất giải pháp quy hoạch sử dụng đất hợp lý đến năm 2020 tại
Tác giả: Huỳnh Tuấn Tú,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 333.7317
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Địa - Môi trường Việt Nam =
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý: 983 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 333.7
ISBN: 9786047354221
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quy hoạch bảo vệ môi trường /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 361tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 333.72
ISBN: 9786046708001 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Energy victory :
Tác giả: Zubrin Robert, ,
Mô tả vật lý: 336 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 333.790973
ISBN: 1591025915
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The enemy of nature :
Tác giả: Kovel Joel,
Mô tả vật lý: xvi, 329 p. ; , 21 cm.
Ký hiệu phân loại: 333.7
ISBN: 1552662551 (pb : Fernwood)
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn