Trang 1 trong 32 kết quả
Sắp xếp theo
Messung von Ressourceneffizienz mit der ESSENZ-Methode [electronic resource] : Integrierte Methode
Tác giả: von Vanessa Bach, Markus Berger, Martin Henßler, Martin Kirchner, Stefan Leiser, Lisa Mohr, Elmar Rother, Klaus Ruhland, Laura Schneider, Ladji Tikana, Wolfgang Volkhausen, Frank Walachowicz, Matthias Finkbeiner, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (XII, 161 S. :) : , online resource.
Ký hiệu phân loại: 333.7
ISBN: 3662492636
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
So sánh, đánh giá chất lượng cuộc sống (quaility of life, QoL) người dân tại quận 1 và quận 7 dựa
Tác giả: Bùi Thị Ái Như, Thái Văn Nam (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 333.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Economics of Land Degradation and Improvement--A Global Assessment for Sustainable Development /
Tác giả: Ephraim Nkonya, Alisher Mirzabaev, Joachim von Braun, editors, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (xviii, 686 pages) : , illustrations (chiefly color), maps.
Ký hiệu phân loại: 333.7
ISBN: 3319191683
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Environmental economics : an introduction /
Tác giả: Barry C, Field, Department of Resource Economics, University of Massachusetts/Amherst, Martha K, Field, Department of Business and Information Technology, Greenfield Community College, ,
Mô tả vật lý: pages cm.
Ký hiệu phân loại: 333.7
ISBN: 9780078021893 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The enemy of nature : the end of capitalism or the end of the world? /
Tác giả: Joel Kovel, ,
Mô tả vật lý: xvi, 329 p. ; , 21 cm.
Ký hiệu phân loại: 333.7
ISBN: 1552662551 (pb : Fernwood)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Managing protected areas in Central and Eastern Europe under climate change /
Tác giả: Sven Rannow, Marco Neubert, editors, ,
Mô tả vật lý: xxv, 308 pages : , illustrations (some color) ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 333.7
ISBN: 9400779593 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Quản lý tài nguyên môi trường để phát triển bền vững /
Tác giả: Lê Huy Bá (chủ biên), Nguyễn Xuân Hoàn, Võ Đình Long, ,
Mô tả vật lý: 726 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 333.7
ISBN: 9786047359332
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Rewilding European Landscapes [electronic resource] /
Tác giả: edited by Henrique M, Pereira, Laetitia M, Navarro, ,
Mô tả vật lý: XXI, 227 p. 44 illus., 43 illus. in color. , online resource.
Ký hiệu phân loại: 333.7
ISBN: 9783319120386 (print)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Environmental & natural resource economics /
Tác giả: Tom Tietenberg, Lynne Lewis, ,
Mô tả vật lý: xxviii, 666 p. :, ill. ;, 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 333.7
ISBN: 9780131392571 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Cơ sở hạch toán môi trường doanh nghiệp /
Tác giả: Nguyễn Chí Quang, ,
Mô tả vật lý: 156 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 333.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn