Trang 1 trong 27 kết quả
Sắp xếp theo
Establishing an ecolabeling scheme for industrial product categories developing countries :
Tác giả: Thai Van Nam,
Mô tả vật lý: 190tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 333.72
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
Kinh tế môi trường :
Tác giả: Hoàng Xuân Cơ,
Mô tả vật lý: 247tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 333.72
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kinh tế học môi trường /
Tác giả: Bontems Philippe,
Mô tả vật lý: 195 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 333.72
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Where the dragon meets the Angry River :
Tác giả: Grumbine R, Edward, ,
Mô tả vật lý: 236 p., [8] p. of plates : , col. ill., map ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 333.720951
ISBN: 1597265519 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Đánh giá hiệu quả của nhãn sinh thái tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất quy trình dán
Tác giả: Huỳnh Châu Quí,
Mô tả vật lý: 54tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 333.72
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Đánh giá tình hình thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Trương Thị Việt Hà,
Mô tả vật lý: 180tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 333.72
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
The Permaculture Way /
Tác giả: Bell Graham,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 333.72
ISBN: 0722525680
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Đánh giá tình hình và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu phí bảo vệ môi trường
Tác giả: Lê Công Hoàn Vũ,
Mô tả vật lý: 99tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 333.72
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xây dựng quy trình cấp nhãn sinh thái cho sản phẩm ngành cao su Việt Nam /
Tác giả: Vũ Đức Tiến,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 333.72
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Quy hoạch bảo vệ môi trường /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 361tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 333.72
ISBN: 9786046708001 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn