Trang 1 trong 19 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu hiện trạng, xây dựng các giải pháp kiểm soát ô nhiễm và sử dụng bền vững tài nguyên nước
Tác giả: Nguyễn Vương Vũ, Trương Thanh Cảnh(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu, đánh giá những tác động môi trường của công trình thủy lợi bắc Bến Tre và đề xuất các
Tác giả: Nguyễn Thị Quế Anh , Hoàng Hưng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 126tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Xây dựng mối quan hệ giữa chỉ số ô nhiễm nước tổng hợp (WPI) và chỉ thị kinh tế-xã hội, đề xuất giải
Tác giả: Đinh Sao Mai, Chế Đình Lý (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Ứng dụng GIS trong quản lý và cấp phép khai thác nước dưới đất khu vực Thành phố Hồ Chí Minh /
Tác giả: Nguyễn Đức Đoan Trang, Lê Văn Trung(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt sông Đồng Nai đoạn chảy qua huyện Vĩnh Cửu đến huyện Nhơn
Tác giả: Nguyễn Duy Điệp, Hoàng Hưng(GVHD),
Mô tả vật lý: 151tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đánh giá tài nguyên nước mặt tỉnh Lâm Đồng và đề xuất giải pháp quản lý theo hướng phát triển bền
Tác giả: Phạm Thế Anh, Hoàng Hưng(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đánh giá tài nguyên nước hệ thống sông Cái Phan Rang và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý lưu
Tác giả: Nguyễn Bảo Triều, Vũ Văn Nghị (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 107tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Water Resource Systems Planning and Management [electronic resource] : An Introduction to Methods,
Tác giả: by Daniel P, Loucks, Eelco van Beek, ,
Mô tả vật lý: XX, 624 p. 363 illus., 356 illus. in color. , online resource.
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN: 9783319442327 (print)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Bảo vệ và quản lý tài nguyên nước /
Tác giả: Trần Đức Hạ, , , [và những người khác],
Mô tả vật lý: 276tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn