Trang 1 trong 63 kết quả
Sắp xếp theo
Hướng dẫn học môn kinh tế chính trị Mác-Lênin /
Tác giả: Pham Quang Tuấn,
Mô tả vật lý: 384tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 335.43
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tư tưởng Hồ Chí Minh: :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 335.4346
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh /
Tác giả: Nhiều tác giả,
Mô tả vật lý: 720 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kinh tế chính trị Mác-Lênin.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 171tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 335.43
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên /
Tác giả: Đào Đậu,
Mô tả vật lý: 426 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tư tưởng Hồ Chí Minh /
Tác giả: NguyễnĐề Thủy,
Mô tả vật lý: 132tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 335.4346
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế và quản lý kinh tế :
Tác giả: Nguyễn Thế Hinh,
Mô tả vật lý: 339 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 335.4346
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Di sản văn hoá dân tộc /
Tác giả: Nguyễn Hữu Đức,
Mô tả vật lý: 730 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kinh tế chính trị Mac-Lênin :
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo,
Mô tả vật lý: 510 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 335.43
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên theo đạo đức cách mạng, phong cách tư duy khoa học Hồ Chí Minh
Tác giả: Tác giả tập thể,
Mô tả vật lý: 580 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn