Trang 1 trong 21 kết quả
Sắp xếp theo
Tư tưởng Hồ Chí Minh: :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 335.4346
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế và quản lý kinh tế :
Tác giả: Nguyễn Thế Hinh,
Mô tả vật lý: 339 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 335.4346
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tư tưởng Hồ Chí Minh /
Tác giả: NguyễnĐề Thủy,
Mô tả vật lý: 132tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 335.4346
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 292tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 335.4346
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 286tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 335.4346
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Những bài giảng về môn học tư tưởng Hồ Chí Minh /
Tác giả: Nguyễn Khánh Bật,
Mô tả vật lý: 364 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 335.4346
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hồ Chí Minh về vấn đề báo chí /
Tác giả: Tạ Ngọc Tấn,
Mô tả vật lý: 250tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 335.4346
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới /
Tác giả: Bộ tư tưởng-Văn hóa trung ương,
Mô tả vật lý: 347 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 335.434616
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 290tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 335.4346
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Sự kế thừa và phát triển đạo đức nho giáo của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam /
Tác giả: Hoàng Trung,
Mô tả vật lý: 179tr. ; , 20cm
Ký hiệu phân loại: 335.4346
ISBN: 9786047328789
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn