Trang 1 trong 107 kết quả
Sắp xếp theo
Các nhân tố ảnh hưởng đến tính tuân thủ thuế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi cục thuế thành
Tác giả: Trần Thị Kim Ngân,
Mô tả vật lý: 104tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.243
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn quận
Tác giả: Nguyễn Quốc Dũng,
Mô tả vật lý: 106 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 336.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thuế thực hành :
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Linh,
Mô tả vật lý: 524 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 336.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
The archaeology of the colonized /
Tác giả: Given Michael,
Mô tả vật lý: xi, 187 p. : , ill., maps ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 336.29171
ISBN: 0415369916 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí đối với hành vi tuân thủ thuế của các doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí
Tác giả: Huỳnh Viết Tiến Bộ,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Taxes in Vietnam :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xi, 332 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 336.209
ISBN: 9789814228657
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo trình thuế /
Tác giả: Nguyễn Thanh Sơn,
Mô tả vật lý: 354tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 336.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Taxes 2007 for dummies /
Tác giả: Tyson Eric, ,
Mô tả vật lý: p. cm.
Ký hiệu phân loại: 336.200973
ISBN: 0470079010 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tại cục thuế tỉnh Bình
Tác giả: Vũ Thị Lan Phương,
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thuế :
Tác giả: Nguyễn Thị Liên,
Mô tả vật lý: 241tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 336.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn