Trang 1 trong 42 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu các nhân tố chất lượng dịch vụ tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tác động đến mức độ sự
Tác giả: Phạm Văn Nam, Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 83tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Hoàn thiện hoạt động thanh tra thuế đối với doanh nghiệp trong cơ chế tự khai, tự nộp tại cục thuế
Tác giả: Đặng Tự Thành Chi, Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 86tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 336.2
ISBN: 1341820009
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tại cục thuế tỉnh Bình
Tác giả: Vũ Thị Lan Phương, Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác kiểm tra thuế tại chi cục thuế thị xã Thuận An /
Tác giả: Đặng Nguyễn Ngọc Hạnh , Phạm Thị Phụng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 101tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Giải pháp nâng cao hiệu quả thu nợ thuế trong lĩnh vực ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Tác giả: Nguyễn Thị Nhu, Phan Mỹ Hạnh (hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 111tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động thanh tra thuế tại cục thuế tỉnh Bình Dương /
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Vân , Phan Đình Nguyên(GVHD), ,
Mô tả vật lý: 102tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tăng cường công tác kiểm tra tuân thủ pháp luật thuế tại chi cục thuế quận Bình Thạnh /
Tác giả: Trần Văn Điệp , Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu rủi ro trong kê khai nộp thuế tại cục thuế tại cục thuế Tp.Hồ Chí Minh /
Tác giả: Trần Ngọc Duy, Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 66tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 336.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Hoàn thiện hoạt động thanh tra thuế của cục thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu /
Tác giả: Tạ Thành Nhân, Phan Mỹ Hạnh (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 102tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 336.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn