Trang 1 trong 26 kết quả
Sắp xếp theo
Các nhân tố ảnh hưởng đến tính tuân thủ thuế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi cục thuế thành
Tác giả: Trần Thị Kim Ngân,
Mô tả vật lý: 104tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.243
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các yếu tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế thu nhập cá nhân của cá nhân cư trú tự kê khai thuế
Tác giả: Phạm Văn Hoan,
Mô tả vật lý: 52tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.242
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố tác động đến việc quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài trên địa bàn
Tác giả: Lê Vũ Anh Thư,
Mô tả vật lý: 83tr. ; , 31cm
Ký hiệu phân loại: 336.242
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Kiểm soát rủi ro trong công tác thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế Bình Dương /
Tác giả: Nguyễn Vương Thu Thanh,
Mô tả vật lý: 105tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.243
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp tại chi cục thuế quận 10, thành phố Hồ
Tác giả: Trần Thị Ánh Tuyết,
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.243
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Vận dụng các phương pháp, kỹ thuật kiểm toán vào hoạt động kiểm tra, thanh tra sai lệch thuế thu
Tác giả: Nguyễn Đức Lưu,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 336.2417
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Getting started in tax-savvy investing /
Tác giả: Westhem Andrew D, ,
Mô tả vật lý: xii, 259 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 336.2424
ISBN: 0471363308 (paper : acidfree paper)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp :
Tác giả: Bộ tài chính,
Mô tả vật lý: 199 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 336.2417
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nâng cao kết quả thu thuế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi cục thuế quận Bình Thạnh /
Tác giả: Nguyễn Thị Hiến,
Mô tả vật lý: 89tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.2417
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
The Firehills
Tác giả: Alton Steve, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (192 p.)
Ký hiệu phân loại: 336.24
ISBN: 0822563037
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn