Trang 1 trong 29 kết quả
Sắp xếp theo
The rise of women entrepreneurs : people, processes, and global trends /
Tác giả: Jeanne Halladay Coughlin with Andrew R, Thomas, ,
Mô tả vật lý: xiv, 233 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 338
ISBN: 1567204627 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Entrepreneurship in emerging regions around the world : theory, evidence and implications /
Tác giả: edited by Phillip H, Phan, Sankaran Venkataraman and S, Ramakrishna Velamuri, ,
Mô tả vật lý: xi, 344 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 338
ISBN: 1847208002 (hardcover)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Kinh tế các nước công nghiệp chủ yếu sau chiến tranh thế giới thứ hai /
Tác giả: Lê Văn Sang, Nguyễn Xuân Thắng, ,
Mô tả vật lý: 353 tr. ; , 22 cm
Ký hiệu phân loại: 338
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hướng dẫn thiết kế kết cấu thép theo TCXD 338:2005 /
Tác giả: Tủ sách khoa học công nghệ xây dựng,
Mô tả vật lý: 215tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 624.1821
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trên địa bàn quận 9, Tp. Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2020 /
Tác giả: Cao Thanh Bình, Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 93tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Public policy and the economics of entrepreneurship /
Tác giả: edited by Douglas Holtz-Eakin and Harvey S, Rosen, ,
Mô tả vật lý: xii, 213 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 338
ISBN: 0262083299 (hc. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Entrepreneurship in Latin America : a step up the social ladder? /
Tác giả: edited by Eduardo Lora and Francesca Castellani, ,
Mô tả vật lý: xx, 186 pages ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 338
ISBN: 9781464800085 (pbk : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The economics of contracts : theories and applications /
Tác giả: edited by Eric Brousseau and Jean-Michel Glachant, ,
Mô tả vật lý: xvi, 584 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 338
ISBN: 0521814901
Bộ sưu tập: Sách điện tử
A theory of local entrepreneurship in the knowledge economy /
Tác giả: Pierre-André Jul,
Mô tả vật lý: ix, 322 p. : , ill. ; , 24
Ký hiệu phân loại: 338
ISBN: 1847203884 (hbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Entrepreneurship, cooperation and the firm : the emergence and survival of high-technology ventures
Tác giả: edited by Jan Ulijn, Dominique Drillon, Frank Lasch, ,
Mô tả vật lý: xii, 431 p. : , ill., maps ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 338
ISBN: 1845427092 (hardcover)
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn