Trang 1 trong 418 kết quả
Sắp xếp theo
Selling Your IT Business :
Tác giả: Chalfin Robert J,
Mô tả vật lý: 255p ; , 24cm.
Ký hiệu phân loại: 338.470053
ISBN: 9780471740766
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kinh tế xây dựng :
Tác giả: Trần Đức Mạnh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 338.47624
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Edward Elgar Publishing Limited marketing approach. /
Tác giả: David, Beirman,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN: 1865089117
Bộ sưu tập: Sách điện tử
In Search of Stupidity /
Tác giả: Chapman Merrill R,
Mô tả vật lý: 252 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 338.47
ISBN: 1590591046
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The Investor's Guide to Nanotechnology & Micromachines /
Tác giả: Fishbine Glenn,
Mô tả vật lý: 258p. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 338.476213815
ISBN: 9780471443551
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Du lịch sinh thái /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 522tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Marketing du lịch /
Tác giả: Nguyễn Văn Dung,
Mô tả vật lý: 346tr. ; , 21cm.
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Chiến lược và chiến thuật quảng bá marketing du lịch /
Tác giả: NguyễnVăn Dung,
Mô tả vật lý: 230 tr. ; , 24cm.
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Adventure Tourism :
Tác giả: Swarbrooke John,
Mô tả vật lý: 288 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 338.4
ISBN: 0750651865
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Ảnh hưởng của văn hóa đến du lịch Hội An và biện pháp phát triển du lịch Hội An /
Tác giả: Trần Nhật Phương,
Mô tả vật lý: 44 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH