Trang 1 trong 366 kết quả
Sắp xếp theo
In Search of Stupidity /
Tác giả: Chapman Merrill R,
Mô tả vật lý: 252 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 338.47
ISBN: 1590591046
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Global tourism.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 561 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN: 0750677899
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Loosely coupled :
Tác giả: Kaye Doug,
Mô tả vật lý: 334 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 338.47
ISBN: 1881378241
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Marketing du lịch /
Tác giả: Trần Ngọc Nam,
Mô tả vật lý: 179 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo trình kinh tế xây dựng /
Tác giả: Bùi Mạnh Hùng,
Mô tả vật lý: 313 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 338.47624
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tự điển Du lịch Anh-Việt ( ngành quản trị Khách sạn, Du lịch và Cung cấp thực phẩm, Dịch vụ ) /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 633 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 338.479103
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Ảnh hưởng của văn hóa đến du lịch Hội An và biện pháp phát triển du lịch Hội An /
Tác giả: Trần Nhật Phương,
Mô tả vật lý: 44 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tổng quan về cạnh tranh công nghiệp Việt Nam :
Tác giả: Bộ kế hoạch và đầu tư,
Mô tả vật lý: 0 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 338.46048597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lý thuyết kinh tế và công nghiệp xây dựng /
Tác giả: Hillebrandt Patricia M,
Mô tả vật lý: 159 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 338.47624
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phương pháp tính toán so sánh hiệu quả của vật liệu và kết cấu xây dựng thay thế /
Tác giả: Đỗ Tất Lượng,
Mô tả vật lý: 116 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 338.47624
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn