Trang 1 trong 433 kết quả
Sắp xếp theo
Phát triển công nghiệp phụ trợ cho ngành da giày tại Tp.Hồ Chí Minh /
Tác giả: Lê Thị Thủy Tuyên,
Mô tả vật lý: 132tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.476853
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Kinh tế xây dựng /
Tác giả: Nguyễn Công Thạnh,
Mô tả vật lý: 340tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 338.47624
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Xây dựng chiến lược phát triển du lịch quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 /
Tác giả: Trần Thị Thanh Yến,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 338.47910684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phương pháp tính toán so sánh hiệu quả của vật liệu và kết cấu xây dựng thay thế /
Tác giả: Đỗ Tất Lượng,
Mô tả vật lý: 116 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 338.47624
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giải pháp phát triển du lịch sinh thái ở vườn quốc gia phú quốc tỉnh Kiên giang /
Tác giả: Nguyễn Anh Lợi,
Mô tả vật lý: 157tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
The culture of cloth in early modern England :
Tác giả: Hentschell Roze, ,
Mô tả vật lý: viii, 209 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 338.4
ISBN: 0754663019 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Zoom :
Tác giả: Carson Iain, ,
Mô tả vật lý: viii, 336 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 338.47629222
ISBN: 044658004X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The political economy of U.S. militarism /
Tác giả: Hossein-zadeh Ismael,
Mô tả vật lý: 296p. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 338.4735500973
ISBN: 0230602282
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
The business of wine :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxi, 304 p. ;, 27 cm.
Ký hiệu phân loại: 338.4/7663203
ISBN: 9780313354007 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
International business and tourism :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xii, 285 p. :, ill. ;, 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 338.4/791
ISBN: 9780415424301 (hbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH