Trang 1 trong 319 kết quả
Sắp xếp theo
Phương pháp tính toán so sánh hiệu quả của vật liệu và kết cấu xây dựng thay thế /
Tác giả: Đỗ Tất Lượng,
Mô tả vật lý: 116 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 338.47624
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
In Search of Stupidity /
Tác giả: Chapman Merrill R,
Mô tả vật lý: 252 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 338.47
ISBN: 1590591046
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ điện tử Việt Nam theo hướng phát triển ngành công nghiệp Châu Á
Tác giả: Nguyễn Thị Phúc Duyên,
Mô tả vật lý: 90tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.4762138
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phát triển công nghiệp phụ trợ cho ngành da giày tại Tp.Hồ Chí Minh /
Tác giả: Lê Thị Thủy Tuyên,
Mô tả vật lý: 132tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.476853
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Giải pháp phát triển du lịch sinh thái ở vườn quốc gia phú quốc tỉnh Kiên giang /
Tác giả: Nguyễn Anh Lợi,
Mô tả vật lý: 157tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Giáo trình kinh tế xây dựng /
Tác giả: Bùi Mạnh Hùng,
Mô tả vật lý: 313 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 338.47624
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
The political economy of U.S. militarism /
Tác giả: Hossein-zadeh Ismael,
Mô tả vật lý: 296p. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 338.4735500973
ISBN: 0230602282
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Zoom :
Tác giả: Carson Iain, ,
Mô tả vật lý: viii, 336 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 338.47629222
ISBN: 044658004X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Xây dựng chiến lược phát triển du lịch quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 /
Tác giả: Trần Thị Thanh Yến,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 338.47910684
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Kinh tế xây dựng /
Tác giả: Nguyễn Công Thạnh,
Mô tả vật lý: 340tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 338.47624
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn