Trang 1 trong 123 kết quả
Sắp xếp theo
Kinh tế Vi Mô /
Tác giả: Phí Mạnh Hồng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 338.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Microeconomics :
Tác giả: McConnell Campbell R, ,
Mô tả vật lý: 582 tr. ; , 26 cm
Ký hiệu phân loại: 338.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kinh tế học vi mô /
Tác giả: Nguyễn Hồng Giáp,
Mô tả vật lý: 264 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 338.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
World boom ahead :
Tác giả: Kiplinger Knight,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 338.5
ISBN: 0938721704
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Quản trị hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Tp.Hồ Chí Minh /
Tác giả: Huỳnh Mạnh Cương,
Mô tả vật lý: 86tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.52
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Principles of Microeconomics /
Tác giả: Mankiw N, Gregory,
Mô tả vật lý: 533p. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 338.5
ISBN: 9780324423525
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kinh tế vi mô /
Tác giả: Phan Đình Nguyên,
Mô tả vật lý: 166tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 338.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Microeconomics :
Tác giả: HallRobert E, ,
Mô tả vật lý: xvi, 520, [11] : , col. ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 338.5
ISBN: 143903897X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Kinh tế học vi mô :
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo,
Mô tả vật lý: 321 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 338.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quản trị hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh /
Tác giả: Trương Ngọc Hiệp,
Mô tả vật lý: 89tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.52
ISBN: 1241850008
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn