Trang 1 trong 56 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh động của các doanh nghiệp trong ngành dầu khí
Tác giả: Thân Mạnh Hà,
Mô tả vật lý: 63tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 338.6048
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thời kỳ hội nhập /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 112tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 338.6048
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của trường cao đẳng kinh tế Tp.HCM /
Tác giả: Nguyễn Vân Thư,
Mô tả vật lý: 83 tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 338.6048
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Tường Vy /
Tác giả: Võ Thị Kim Loan,
Mô tả vật lý: 106 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 338.6048
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ vận tải biển tại xí nghiệp vận tải biển và công tác lặn-liên
Tác giả: Nguyễn Huy Tuấn,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.6048
ISBN: 1241820204
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần tư vấn đầu tư thiết kế - xây dựng
Tác giả: Huỳnh Đông Cường,
Mô tả vật lý: 88tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 338.6048
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh trong cách doanh nghiệp xây dựng nhỏ và vừa trên địa
Tác giả: Dương Hiển Sự,
Mô tả vật lý: 69tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 338.6048
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần cao su kỹ thuật Đồng Phú /
Tác giả: Hồ Thị Hương Trà,
Mô tả vật lý: 136tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 338.6048
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Business Finance :
Tác giả: Ku Suh-Pyng,
Mô tả vật lý: 420 tr. ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 338.6041
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH xi măng Holcim Việt Nam đến năm 2020 /
Tác giả: Phạm Quang Thành,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.6048
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH