Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Apple tree tại Việt Nam đến năm
Tác giả: Đỗ Thị Hằng Nga,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 338.6048
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thời kỳ hội nhập /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 112tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 338.6048
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn