Trang 1 trong 52 kết quả
Sắp xếp theo
Chính sách công nghiệp và thương mại của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập : T.1 /
Tác giả: Nhiều tác giả, ,
Mô tả vật lý: 271 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 338.9
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Chính sách công nghiệp và thương mại của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập : T.2 /
Tác giả: Nhiều tác giả, ,
Mô tả vật lý: 444 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 338.9
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Vai trò của nhà nước đối với việc xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập tự chủ, trong điều kiện hội
Tác giả: Trần Thị Thu Hường,
Mô tả vật lý: 219tr ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 338.9
ISBN: 9786046264118
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của khu vực dịch vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Võ Hiếu Tấn Quang, Hà Nam Khánh Giao(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 338.9
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thúc đẩy phát triển công nghiệp tại Long An - Hiện trạng và giải pháp /
Tác giả: Lâm Nguyễn Ngọc Lan, ,
Mô tả vật lý: 54 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 338.9
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Clusters and Economic Growth in Asia [electronic resource].
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 1 online resource ()
Ký hiệu phân loại: 338.9
ISBN: 0857930095
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Một số biện pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm tại xí nghiệp may Garmex 1 /
Tác giả: Dương Minh Anh Tú, ,
Mô tả vật lý: 76 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 338.9
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Global sustainable communities handbook : green design technologies and economics /
Tác giả: edited by Woodrow W, Clark II, ,
Mô tả vật lý: xxiii, 584 pages : , illustrations ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 338.9
ISBN: 9780123979148
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Quản lý nhà nước về kinh tế : Giáo trình /
Tác giả: Đỗ Hoàng Toàn, Mai Văn Bưu, ,
Mô tả vật lý: 439 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 338.9
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Innovation, intellectual property and economic growth /
Tác giả: Christine Greenhalgh, Mark Rogers, ,
Mô tả vật lý: xvi, 366 p. :, ill. ;, 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 338.9
ISBN: 9780691137988 (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn