Trang 1 trong 13 kết quả
Sắp xếp theo
The Evolution of Macroeconomic Theory and Policy
Tác giả: Dadkhah Kamran, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 339.5
ISBN: 9783540770084 (electronic bk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Cải cách và sự phát triển :
Tác giả: Nguyễn Trần Bạt,
Mô tả vật lý: 398 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 339.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Inflation targeting in the world economy /
Tác giả: Truman Edwin M, ,
Mô tả vật lý: xvi, 261 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 339.53
ISBN: 0881323454
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Essays in Dynamic General Equilibrium Theory
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 339.5
ISBN: 9783540222675
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Applied general equilibrium :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 118 S.
Ký hiệu phân loại: 339.5
ISBN: 3642247458
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Đổi mới vài nét lớn của một chính sách kinh tế Việt Nam /
Tác giả: Nguyễn Xuân Oánh,
Mô tả vật lý: 175 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 339.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Stabilizing an unstable economy
Tác giả: Minsky Hyman P, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 339.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Time and money :
Tác giả: Garrison Roger W, ,
Mô tả vật lý: xvi, 272 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 339.5
ISBN: 0415079829
Bộ sưu tập: Sách điện tử
General equilibrium, overlapping generations models, and optimal growth theory
Tác giả: Bewley Truman F, ,
Mô tả vật lý: vii, 602 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 339.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Inside the Fed
Tác giả: Axilrod S, H, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 339.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn