Trang 1 trong 12 kết quả
Sắp xếp theo
Cải cách và sự phát triển : Tiểu luận /
Tác giả: Nguyễn Trần Bạt, ,
Mô tả vật lý: 398 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 339.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đổi mới vài nét lớn của một chính sách kinh tế Việt Nam /
Tác giả: Nguyễn Xuân Oánh, ,
Mô tả vật lý: 175 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 339.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
General equilibrium, overlapping generations models, and optimal growth theory [electronic resource]
Tác giả: Truman F, Bewley, ,
Mô tả vật lý: vii, 602 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 339.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Stabilizing an unstable economy [electronic resource] /
Tác giả: Hyman P, Minsky , foreword by Henry Kaufman, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 339.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The Evolution of Macroeconomic Theory and Policy [electronic resource] /
Tác giả: by Kamran Dadkhah, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 339.5
ISBN: 9783540770084 (electronic bk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Essays in Dynamic General Equilibrium Theory [electronic resource] : Festschrift for David Cass /
Tác giả: edited by Alessandro Citanna , , , [et al, ], ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 339.5
ISBN: 9783540222675
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Modelling interest-free economy : a study in macroeconomics and development
Tác giả: / by Muhammad Anwar, ,
Mô tả vật lý: 119 p.
Ký hiệu phân loại: 339.5
ISBN: 0912463112
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Inside the Fed [electronic resource] : monetary policy and its management, Martin through Greenspan
Tác giả: Stephen H, Axilrod, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 339.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Applied general equilibrium : an introduction /
Tác giả: Manuel Alejandro Cardenete, Ana-Isabel Guerra, Ferran Sancho, ,
Mô tả vật lý: 118 S.
Ký hiệu phân loại: 339.5
ISBN: 3642247458
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Equilibrium in economics : scope and limits /
Tác giả: edited by Valeria Mosini, ,
Mô tả vật lý: xxi, 284 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 339.5
ISBN: 0203086686
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn