Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Psychology and law :
Tác giả: Kapardis Andreas, ,
Mô tả vật lý: xiv, 597p. ; , 26cm.
Ký hiệu phân loại: 340.19
ISBN: 9780521707732 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tâm lý học tư pháp :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 153tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 340.19
ISBN: 9786047338542
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tâm lý học tư pháp /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 153.tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 340.19
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tâm lý học tư pháp :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 153tr. ; , 20cm
Ký hiệu phân loại: 340.19
ISBN: 9786047331574
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tâm lý học tư pháp :
Tác giả: Chu Liên Anh,
Mô tả vật lý: 175 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 340.19
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tâm lý học tư pháp :
Tác giả: Chu Liên Anh,
Mô tả vật lý: 168tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 340.19
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Emotion and the law :
Tác giả: Bornstein Brian H, ,
Mô tả vật lý: xi, 214 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 340.19
ISBN: 9781441906953 (cased)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn