Trang 1 trong 30 kết quả
Sắp xếp theo
Các văn bản quy định và hướng dẫn về thuế.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 272tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 343.04
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn bản pháp quy và hướng dẫn về thuế Quý IV-2005 :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 314tr. ; , 21cm.
Ký hiệu phân loại: 343.04
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Các văn bản quy định và hướng dẫn về thuế.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 270 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 343.04
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật thuế /
Tác giả: Phan Thỵ Tường Vi,
Mô tả vật lý: 168tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 343.04
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 495tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 343.04
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Pháp luật về hoạt động chuyển giá tại Việt Nam /
Tác giả: Lê Hoàng Thúy,
Mô tả vật lý: 59tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 343.04
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Luật quản lý thuế 2013 :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 119tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 343.04
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật quản lý thuế.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 96tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 343.04
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Các văn bản pháp luật về thuế.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 316 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 343.04
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tìm hiểu các văn bản pháp luật về thuế /
Tác giả: Huỳnh Văn Hoài,
Mô tả vật lý: 1482 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 343.04
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn