Trang 1 trong 18 kết quả
Sắp xếp theo
Giáo trình pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp thương mại /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 410 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 343.0721
ISBN: 9786048682613
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình luật cạnh tranh /
Tác giả: Tăng Văn Nghĩa,
Mô tả vật lý: 207tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 343.0721
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo trình luật cạnh tranh /
Tác giả: Nguyễn Thị Vân Anh,
Mô tả vật lý: 423tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 343.0721
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật cạnh tranh /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 343.0721
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật cạnh tranh
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 343.0721
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Pháp luật cạnh tranh chuyển giao công nghệ và hiệp định TRIPS kinh nghiệm cho Việt Nam /
Tác giả: Nguyễn Thanh Tú,
Mô tả vật lý: 582tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 343.0721
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo trình Pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp thương mại /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 410tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 343.0721
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Giáo trình luật cạnh tranh /
Tác giả: Lê Danh Vĩnh,
Mô tả vật lý: 27tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 343.0721
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Luật cạnh tranh /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 92tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 343.0721
ISBN: 9786045705216
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo trình pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp thương mại /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 410tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 343.0721
ISBN: 9786048922009
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn