Trang 1 trong 53 kết quả
Sắp xếp theo
Giải thích hợp đồng theo công ước Vienna 1980 /
Tác giả: Mai Ngọc Tùng,
Mô tả vật lý: 177tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 343.087
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thực trạng xuất khẩu gạo của Vinafood và những biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu /
Tác giả: Châu Thị Hoàng Anh,
Mô tả vật lý: 77 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 343.0878
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nguyên tắc thiện chí khi thực hiện hợp đồng theo quy định của công ước Vienna 1980 /
Tác giả: Lê Phát Đại,
Mô tả vật lý: 59tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 343.087
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bồi thường thiệt hại cho khoản lợi bị bỏ lỡ theo công ước Vienna 1980 /
Tác giả: Nguyễn Diệp Hải Yến,
Mô tả vật lý: 69tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 343.087
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Pháp luật về chống bán phá giá của Hoa Kỳ /
Tác giả: Nguyễn Nhị Hà,
Mô tả vật lý: 61tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 343.087
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xác định sản phẩm tương tự trong quy định của WTO /
Tác giả: Trương Nguyễn Thiên Long,
Mô tả vật lý: 69tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 343.087
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Căn cước hợp đồng theo công ước Vienna 1980 /
Tác giả: Trần Thị Lan Vy,
Mô tả vật lý: 65tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 343.087
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giáo trình Luật hợp đồng thương mại quốc tế /
Tác giả: Nguyễn Văn Luyện,
Mô tả vật lý: 349 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 343.087
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phạm vi áp dụng của công ước Viên về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) /
Tác giả: Văn Đặng Hoàng Linh,
Mô tả vật lý: 50tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 343.087
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Regulatory assessment toolkit :
Tác giả: Molinuevo Martín,
Mô tả vật lý: xv, 107 pages ; , 28
Ký hiệu phân loại: 343.08
ISBN: 9781464800573 (alk. paper : pbk)
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn