Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Các văn bản pháp luật hiện hành về Giáo dục - Đào tạo .
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 728 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 344.59707
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quy định chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ nhà giáo giáo dục và chính sách quản lý tài chính trong
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 434tr. ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 344.59707
ISBN: 9786047732463 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Các văn bản pháp luật hiện hành về Giáo dục - Đào tạo .
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 1300 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 344.59707
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Các văn bản pháp lý liên quan đến công tác kiểm định chất lượng giáo dục /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 416 tr ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 344.59707
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn