Trang 1 trong 695 kết quả
Sắp xếp theo
Luật bảo vệ và phát triển rừng /
Tác giả: Nhà nước CHXHCNVN,
Mô tả vật lý: 82 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 346.046
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật nhà ở
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 346.043
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tìm hiểu luật phá sản
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 50 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 346.078
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật chứng khoán
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 122tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 346.0922
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
The future of ideas :
Tác giả: Lessig Lawrence, ,
Mô tả vật lý: xiii, 352 p. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 346.048
ISBN: 0375505784 (hc : acidfree paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Public domain :
Tác giả: Fishman Stephen, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 346.730482
ISBN: 048625500X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Inventor's guide to law, business taxes /
Tác giả: Fishman Stephen,
Mô tả vật lý: 0 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 346.7365
ISBN: 087337925X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 49 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 346.043
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Luật đấu thầu :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 63tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 346.02
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Corporate Power in Civil Society /
Tác giả: Sciulli David,
Mô tả vật lý: 416 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 346.73066
ISBN: 0814797865
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn